ابزار کاربر

ابزار سایت


lemon

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
lemon [2016/07/09 13:17]
pezhman
lemon [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 میوه درخت لیمو، احتمالاً بومی هند یا چین است. اندازه و میزان اسیدی بودن لیمو ها متفاوت است و بستگی به نوع لیمو دارد. پوسته زرد لیمو میتواند از لحاظ ضخامت و سفتی متفاوت باشد. بخش گوشتی و آبدار لیمو ممکن است هسته دار یا بدون هسته باشد. میوه درخت لیمو، احتمالاً بومی هند یا چین است. اندازه و میزان اسیدی بودن لیمو ها متفاوت است و بستگی به نوع لیمو دارد. پوسته زرد لیمو میتواند از لحاظ ضخامت و سفتی متفاوت باشد. بخش گوشتی و آبدار لیمو ممکن است هسته دار یا بدون هسته باشد.
-{{:​pic-lemon.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
 لیمو های سفت و سنگین را انتخاب کنید که پوست زرد دانه دانه و براقی دارد. لیموهای که هاله ای از رنگ سبز دارند بیشتر اسیدی هستند. لیموهایی که پوست سختی دارند به احتمال زیاد کمتر پالپ دارند. لیمو های سفت و سنگین را انتخاب کنید که پوست زرد دانه دانه و براقی دارد. لیموهای که هاله ای از رنگ سبز دارند بیشتر اسیدی هستند. لیموهایی که پوست سختی دارند به احتمال زیاد کمتر پالپ دارند.
 لیموهایی که چروکیده اند و بخش های سفت شده یا له شده دارند و رنگ شان کدر یا زرد خیلی تیره است را نخرید. لیموهایی که چروکیده اند و بخش های سفت شده یا له شده دارند و رنگ شان کدر یا زرد خیلی تیره است را نخرید.
 +{{:​pic-lemon.jpg?​direct |}}
 ===== اطلاعات تغذیه ای ===== ===== اطلاعات تغذیه ای =====
  
lemon.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)