ابزار کاربر

ابزار سایت


lentil

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
lentil [2016/02/23 21:16]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
lentil [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-{{:​wiki:​ingredients:​pic-lentil.jpg?​nolink&​200 |}} 
 ====== عدس (Lentil) ====== ====== عدس (Lentil) ======
  
خط 7: خط 6:
 یکی از شناخته شده ترین انواع عدس در غرب عدس گرد اروپایی می باشد که شکلی محدب الطرفین دارد به رنگ سبز یا قهوه ای است. یکی از شناخته شده ترین انواع عدس در غرب عدس گرد اروپایی می باشد که شکلی محدب الطرفین دارد به رنگ سبز یا قهوه ای است.
 عدس قرمز یا مصرفی پوست ندارد و گردتر و کوچکتر است. عدس از نظر شکل، رنگ بافت و طعم با توجه به نوع آن متفاوت است. عدس قرمز یا مصرفی پوست ندارد و گردتر و کوچکتر است. عدس از نظر شکل، رنگ بافت و طعم با توجه به نوع آن متفاوت است.
 +{{:​pic-lentil.jpg?​direct&​300 |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
    
lentil.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)