ابزار کاربر

ابزار سایت


mango

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
mango [2016/07/13 17:07]
pezhman ایجاد شد
mango [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 7: خط 7:
  
 انبه هایی را انتخاب کنید که خیلی سفت و یا چروک نباشد و بوی خوبی داشته باشند. انبه رسیده بوی شیرین از خود متصاعد می کند و در برابر فشار متوسط انگشت فرو می رود. ممکن است روی پوست لکه های سیاهی باشد که نشانه رسیدگی بیش از اندازه میوه است. انبه هایی را انتخاب کنید که خیلی سفت و یا چروک نباشد و بوی خوبی داشته باشند. انبه رسیده بوی شیرین از خود متصاعد می کند و در برابر فشار متوسط انگشت فرو می رود. ممکن است روی پوست لکه های سیاهی باشد که نشانه رسیدگی بیش از اندازه میوه است.
-{{ :​pic-mango.jpg?​direct |}}+{{:​pic-mango.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
mango.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)