ابزار کاربر

ابزار سایت


menu

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


همواره مظالبی به مراجع خورشاد و همچنین به لیست خوراکی‌های خورشاد اضافه می‌شود. بهتر است که هرچند وقت یکبار اطلاعات اپلیکیشن خود را بروز رسانی کنید هرچند این اتفاق بصورت خودکار انجام خواهد شد. توجه کنید که این با آپدیت اپلیکشن در اسنورهای رسمی متفاوت است. همکام‌سازی اپلیکیشن را بروز نمی‌کند، بلکه محتوای لیست را بروز رسانی می‌کند.

menu.1532239241.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/02/19 12:13 (ویرایش خارجی)