ابزار کاربر

ابزار سایت


mushroom

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
mushroom [2016/02/04 04:00]
pezhman created
mushroom [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-====== قارچ ​(Mushroom) ​======+====== قارچ ======
  
 قارچ گیاهی فاقد ریشه، ساقه، برگ، گل و کلروفیل است و برای زنده بودن نیاز دارد در کنار یک موجود زنده دیگر زندگی کند. ​ قارچ گیاهی فاقد ریشه، ساقه، برگ، گل و کلروفیل است و برای زنده بودن نیاز دارد در کنار یک موجود زنده دیگر زندگی کند. ​
mushroom.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)