ابزار کاربر

ابزار سایت


myfood

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
myfood [2018/07/10 10:43]
pezhman ایجاد شد
myfood [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده اپلیکیشن خورشاد این است که کاربر می‌تواند در قسمت «غذاهای من» هر خوراکی که دوست دارد را بسازد و به لیست شخصی خود در اپلیکیشن اضافه کند. بدین شکل که مواد اولیه لازم را ثبت می‌کند، اعلام می‌کند که این میزان برای چند نفر است و اپلیکیشن ارزش غذایی برای هر نفر (وعده) را محاسبه می‌کند. کاربر همچنین می‌تواند برای غذای خود عکس مناسب به لیست اضافه کند.{{:​30-01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 +====== غذاهای من چگونه کار می‌کند؟ ====== 
 + 
 +یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده اپلیکیشن خورشاد این است که کاربر می‌تواند در قسمت «غذاهای من» هر خوراکی که دوست دارد را بسازد و به لیست شخصی خود در اپلیکیشن اضافه کند. بدین شکل که مواد اولیه لازم را ثبت می‌کند، اعلام می‌کند که این میزان برای چند نفر است و اپلیکیشن ارزش غذایی برای هر نفر (وعده) را محاسبه می‌کند. کاربر همچنین می‌تواند برای غذای خود عکس مناسب به لیست اضافه کند.{{:​30-01.jpg?​direct&​500 |}}
myfood.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)