ابزار کاربر

ابزار سایت


nectarine

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
nectarine [2016/07/09 12:57]
pezhman
nectarine [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 میوه بومی ​ چین است. شلیل شبیه [[peach|هلو]] است و به یک خانواده تعلق دارند. گونه های هسته جدا یا هسته متصل به گوشت میوه هر ۲ به یک نام شناخته می شوند. تشخیص شلیل از هلو از پوست صاف و رنگی تر و بافت مزه دار تر انجام می شود. بافت سفید یا زرد آن سفت، آبدار، شیرین و کمی ترش مزه است. میوه بومی ​ چین است. شلیل شبیه [[peach|هلو]] است و به یک خانواده تعلق دارند. گونه های هسته جدا یا هسته متصل به گوشت میوه هر ۲ به یک نام شناخته می شوند. تشخیص شلیل از هلو از پوست صاف و رنگی تر و بافت مزه دار تر انجام می شود. بافت سفید یا زرد آن سفت، آبدار، شیرین و کمی ترش مزه است.
-{{:​pic-nectarine.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
 شلیل های معطری که خیلی سفت نیستند و لکه دار و ضربه دیده نیستند. از خریدن شلیل هایی سبز رنگ خودداری کنید. شلیل های معطری که خیلی سفت نیستند و لکه دار و ضربه دیده نیستند. از خریدن شلیل هایی سبز رنگ خودداری کنید.
 +{{:​pic-nectarine.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
    
nectarine.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)