ابزار کاربر

ابزار سایت


nutrition

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
nutrition [2019/07/29 10:27]
pezhman [مواد معدنی]
nutrition [2019/08/06 11:31]
pezhman [کمبود]
خط 289: خط 289:
 مکمل‌ها تغذیه‌ای همچنان می‌توانند برای افسردگی، بیماری دو قطبی، اسکیزوفرنی و وسواس، ۴ بیماری اصلی روانی در کشورهای توسعه یافته مفید واقع شود. مکمل‌هایی که تاثیر آنها بر وضعیت خلق و خو مورد بررسی قرار گرفته ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید هستند که به صورت مکمل روغن ماهی ​ استفاده می‌شوند. مکمل‌ها تغذیه‌ای همچنان می‌توانند برای افسردگی، بیماری دو قطبی، اسکیزوفرنی و وسواس، ۴ بیماری اصلی روانی در کشورهای توسعه یافته مفید واقع شود. مکمل‌هایی که تاثیر آنها بر وضعیت خلق و خو مورد بررسی قرار گرفته ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید هستند که به صورت مکمل روغن ماهی ​ استفاده می‌شوند.
  
-سایر منابع:+=== سایر موضوعات مرتبط === 
 + 
 +[[انواع رژیم غذایی|انواع رژیم غذایی]]
  
 [[Supplements|مکمل های غذایی]] [[Supplements|مکمل های غذایی]]
nutrition.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/10 10:50 توسط pezhman