ابزار کاربر

ابزار سایت


nutrition

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
nutrition [2019/07/29 10:27]
pezhman [مواد معدنی]
nutrition [2019/08/10 10:50]
pezhman
خط 2: خط 2:
  
 [[nutrition_in_weight_management|تغذیه]] علمی است که در آن اثر متقابل [[nutrients|مواد مغذی]] و هر آنچه در غذا یافت می‌شود را در رابطه با حفظ، رشد، تولید و سلامت ارگان‌های بدن مورد تفسیر قرار می‌دهد. این علم شامل بررسی دریافت مواد غذایی، جذب، ادغام، تولید ترکیبات توسط موجودات زنده، دگرگونی و ترشح میشود. [[nutrition_in_weight_management|تغذیه]] علمی است که در آن اثر متقابل [[nutrients|مواد مغذی]] و هر آنچه در غذا یافت می‌شود را در رابطه با حفظ، رشد، تولید و سلامت ارگان‌های بدن مورد تفسیر قرار می‌دهد. این علم شامل بررسی دریافت مواد غذایی، جذب، ادغام، تولید ترکیبات توسط موجودات زنده، دگرگونی و ترشح میشود.
-رژیم غذایی یک ارگانیسم متشکل است از هر آنچه که دریافت می‌کند و به طور گسترده‌ای تحت تاثیر میزان دسترسی و دلپذیری آن ماده غذایی قرار دارد. برای انسان‌ها یک رژیم سالم شامل مراحل تهیه و روش‌های نگهداری غذا جهت جلوگیری از [[اکسیداسیون|اکسیداسیون]]، حرارت و از بین رفتن مواد مغذی و همچنین به حداقل رساندن [[مسمویت غذایی|مسمویت غذایی]] ​ می‌باشد. ​+رژیم غذایی یک ارگانیسم متشکل است از هر آنچه که دریافت می‌کند و به طور گسترده‌ای تحت تاثیر میزان دسترسی و دلپذیری آن ماده غذایی قرار دارد. برای انسان‌ها یک رژیم سالم شامل مراحل تهیه و روش‌های نگهداری غذا جهت جلوگیری از [[اکسیداسیون|اکسیداسیون]]، حرارت و از بین رفتن مواد مغذی و همچنین به حداقل رساندن [[مسمومیت غذایی|مسمومیت غذایی]] ​ می‌باشد. ​
 در انسان‌ها یک رژیم غذایی ناسالم باعث ایجاد بیماری‌های مرتبط با کمبود از جمله کوری، کم خونی، اسکوربوت، تولد نوزاد نارس، مرگ جنین، کرتنیسم و یا مشکلات سلامتی که در نتیجه دریافت مازاد مواد مغذی ایجاد میشود از قبیل [[overweight_obesity|چاقی]]، [[سندروم متابولیک|سندروم متابولیک]] ، بیماری‌های [[overweight_obesity|قلبی ​ و عروقی]]، [[about_diabetes|دیابت و استئوپروز]]، کمبود مواد مغذی در موارد حاد باعث ایجاد سوتغذیه و در موارد مزمن کوتاه قدی ناشی از ماراسموس را ایجاد می‌کند. در انسان‌ها یک رژیم غذایی ناسالم باعث ایجاد بیماری‌های مرتبط با کمبود از جمله کوری، کم خونی، اسکوربوت، تولد نوزاد نارس، مرگ جنین، کرتنیسم و یا مشکلات سلامتی که در نتیجه دریافت مازاد مواد مغذی ایجاد میشود از قبیل [[overweight_obesity|چاقی]]، [[سندروم متابولیک|سندروم متابولیک]] ، بیماری‌های [[overweight_obesity|قلبی ​ و عروقی]]، [[about_diabetes|دیابت و استئوپروز]]، کمبود مواد مغذی در موارد حاد باعث ایجاد سوتغذیه و در موارد مزمن کوتاه قدی ناشی از ماراسموس را ایجاد می‌کند.
  
خط 289: خط 289:
 مکمل‌ها تغذیه‌ای همچنان می‌توانند برای افسردگی، بیماری دو قطبی، اسکیزوفرنی و وسواس، ۴ بیماری اصلی روانی در کشورهای توسعه یافته مفید واقع شود. مکمل‌هایی که تاثیر آنها بر وضعیت خلق و خو مورد بررسی قرار گرفته ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید هستند که به صورت مکمل روغن ماهی ​ استفاده می‌شوند. مکمل‌ها تغذیه‌ای همچنان می‌توانند برای افسردگی، بیماری دو قطبی، اسکیزوفرنی و وسواس، ۴ بیماری اصلی روانی در کشورهای توسعه یافته مفید واقع شود. مکمل‌هایی که تاثیر آنها بر وضعیت خلق و خو مورد بررسی قرار گرفته ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید هستند که به صورت مکمل روغن ماهی ​ استفاده می‌شوند.
  
-سایر منابع:+=== سایر موضوعات مرتبط === 
 + 
 +[[انواع رژیم غذایی|انواع رژیم غذایی]]
  
 [[Supplements|مکمل های غذایی]] [[Supplements|مکمل های غذایی]]
nutrition.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/10 10:50 توسط pezhman