ابزار کاربر

ابزار سایت


nutrition

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
nutrition [2019/08/06 11:31]
pezhman [کمبود]
nutrition [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 2: خط 2:
  
 [[nutrition_in_weight_management|تغذیه]] علمی است که در آن اثر متقابل [[nutrients|مواد مغذی]] و هر آنچه در غذا یافت می‌شود را در رابطه با حفظ، رشد، تولید و سلامت ارگان‌های بدن مورد تفسیر قرار می‌دهد. این علم شامل بررسی دریافت مواد غذایی، جذب، ادغام، تولید ترکیبات توسط موجودات زنده، دگرگونی و ترشح میشود. [[nutrition_in_weight_management|تغذیه]] علمی است که در آن اثر متقابل [[nutrients|مواد مغذی]] و هر آنچه در غذا یافت می‌شود را در رابطه با حفظ، رشد، تولید و سلامت ارگان‌های بدن مورد تفسیر قرار می‌دهد. این علم شامل بررسی دریافت مواد غذایی، جذب، ادغام، تولید ترکیبات توسط موجودات زنده، دگرگونی و ترشح میشود.
-رژیم غذایی یک ارگانیسم متشکل است از هر آنچه که دریافت می‌کند و به طور گسترده‌ای تحت تاثیر میزان دسترسی و دلپذیری آن ماده غذایی قرار دارد. برای انسان‌ها یک رژیم سالم شامل مراحل تهیه و روش‌های نگهداری غذا جهت جلوگیری از [[اکسیداسیون|اکسیداسیون]]، حرارت و از بین رفتن مواد مغذی و همچنین به حداقل رساندن [[مسمویت غذایی|مسمویت غذایی]] ​ می‌باشد. ​+رژیم غذایی یک ارگانیسم متشکل است از هر آنچه که دریافت می‌کند و به طور گسترده‌ای تحت تاثیر میزان دسترسی و دلپذیری آن ماده غذایی قرار دارد. برای انسان‌ها یک رژیم سالم شامل مراحل تهیه و روش‌های نگهداری غذا جهت جلوگیری از [[اکسیداسیون|اکسیداسیون]]، حرارت و از بین رفتن مواد مغذی و همچنین به حداقل رساندن [[مسمومیت غذایی|مسمومیت غذایی]] ​ می‌باشد. ​
 در انسان‌ها یک رژیم غذایی ناسالم باعث ایجاد بیماری‌های مرتبط با کمبود از جمله کوری، کم خونی، اسکوربوت، تولد نوزاد نارس، مرگ جنین، کرتنیسم و یا مشکلات سلامتی که در نتیجه دریافت مازاد مواد مغذی ایجاد میشود از قبیل [[overweight_obesity|چاقی]]، [[سندروم متابولیک|سندروم متابولیک]] ، بیماری‌های [[overweight_obesity|قلبی ​ و عروقی]]، [[about_diabetes|دیابت و استئوپروز]]، کمبود مواد مغذی در موارد حاد باعث ایجاد سوتغذیه و در موارد مزمن کوتاه قدی ناشی از ماراسموس را ایجاد می‌کند. در انسان‌ها یک رژیم غذایی ناسالم باعث ایجاد بیماری‌های مرتبط با کمبود از جمله کوری، کم خونی، اسکوربوت، تولد نوزاد نارس، مرگ جنین، کرتنیسم و یا مشکلات سلامتی که در نتیجه دریافت مازاد مواد مغذی ایجاد میشود از قبیل [[overweight_obesity|چاقی]]، [[سندروم متابولیک|سندروم متابولیک]] ، بیماری‌های [[overweight_obesity|قلبی ​ و عروقی]]، [[about_diabetes|دیابت و استئوپروز]]، کمبود مواد مغذی در موارد حاد باعث ایجاد سوتغذیه و در موارد مزمن کوتاه قدی ناشی از ماراسموس را ایجاد می‌کند.
  
nutrition.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)