ابزار کاربر

ابزار سایت


nutrition_fact

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

nutrition_fact [2019/04/22 11:10]
nutrition_fact [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +در جدول ارزش غذایی خوراکی‌ها، کاربر می‌تواند میزان سدیم آنرا ببیند. ولی ویتامین‌ها و سایر املاح نمایش داده شده‌اند.{{:​24----01.jpg?​direct&​200 |}}