ابزار کاربر

ابزار سایت


nuts-seeds

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
nuts-seeds [2016/07/19 15:12]
pezhman
nuts-seeds [2019/04/22 11:10] (فعلی)
خط 22: خط 22:
 [[Pistachio|پسته (Pistachio)]] [[Pistachio|پسته (Pistachio)]]
  
-[[Chestnut|بلوط]]+[[Chestnut|بلوط ​(Chestnut)]]
  
 [[Pine Seed|دانه کاج (Pine Seed)]] [[Pine Seed|دانه کاج (Pine Seed)]]
nuts-seeds.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:10 (ویرایش خارجی)