ابزار کاربر

ابزار سایت


orange

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
orange [2016/07/13 16:38]
pezhman ایجاد شد
orange [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 4: خط 4:
 درخت پرتقال بومی چین است. پرتقال ها به ۲ گروه تلخ و شیرین دسته بندی می شوند. پرتقال های تلخ نیاکان پرتقال های شیرین هستند. این پرتقال پوستی ضخیم و زبر با رنگی مایل به زرد یا سبز دارد و کوچکتر از پرتقال شیرین است. پرتقال شیرین آبدار ​ و تا حدی ترش و شیرین است. درخت پرتقال بومی چین است. پرتقال ها به ۲ گروه تلخ و شیرین دسته بندی می شوند. پرتقال های تلخ نیاکان پرتقال های شیرین هستند. این پرتقال پوستی ضخیم و زبر با رنگی مایل به زرد یا سبز دارد و کوچکتر از پرتقال شیرین است. پرتقال شیرین آبدار ​ و تا حدی ترش و شیرین است.
 پرتقال خونی میوه ای پیوندی با بافت قرمز و معمولا بدون هسته است. بافت آن شیرین، آبدار و بسیار معطر است. پرتقال خونی میوه ای پیوندی با بافت قرمز و معمولا بدون هسته است. بافت آن شیرین، آبدار و بسیار معطر است.
-{{:​pic-orange.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
 پرتقال های سفت که به اندازه شان سنگین هستند و پوست لطیفی دارند را انتخاب کنید. پرتقال های سفت که به اندازه شان سنگین هستند و پوست لطیفی دارند را انتخاب کنید.
 از خرید پرتقال هایی با قسمت نرم، دانه های سیاه و کپک زده خودداری کنید. از خرید پرتقال هایی با قسمت نرم، دانه های سیاه و کپک زده خودداری کنید.
- +{{:​pic-orange.jpg?​direct |}} 
 ===== اطلاعات تغذیه ای ===== ===== اطلاعات تغذیه ای =====
  
orange.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)