ابزار کاربر

ابزار سایت


overweight_obesity

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
overweight_obesity [2016/02/06 09:26]
pezhman created
overweight_obesity [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 6: خط 6:
 ===== دلایل اضافه وزن و چاقی ===== ===== دلایل اضافه وزن و چاقی =====
  
-عامل ژن بر فاکتور های هورمونی و عصبی که وزن را کنترل می کنند و همچنین تعداد و اندازه سلولهای چربی، توزیع چربی در بدن و متابلویسم بدن تاثیر دارندانتخاب های غذایی و سبک زندگی می تواند ژنهای را که محرک چاقی هستند **فعال و غیر فعال** کنند.+هرچند ​عامل ژن بر فاکتور های هورمونی و عصبی که وزن را کنترل می کنند و همچنین تعداد و اندازه سلولهای چربی، توزیع چربی در بدن و متابلویسم بدن تاثیر دارند، ولی ​انتخاب های غذایی و سبک زندگی می تواند ژنهای را که محرک چاقی هستند **فعال و غیر فعال** کنند.
 فعالیت بدنی ناچیز همراه بیش خوری در جوامع امروزی سبب شیوع بیشتر چاقی است. فعالیت بدنی ناچیز همراه بیش خوری در جوامع امروزی سبب شیوع بیشتر چاقی است.
-چاقی و التهاب و تورم به مرتبط هستند. چنین ارتباطی در بیماری های تورم زا مانند اختلالات قلبی عروقی، برخی سرطانها و دیابت نوع ۲ مشاهده شده است. بیش خوری مکرر سبب ایجاد تورم، افزایش وزن و مقاومت انسولین می شود. +چاقی و التهاب و تورم به هم مرتبط هستند. چنین ارتباطی در بیماری های تورم زا مانند اختلالات قلبی عروقی، برخی سرطانها و دیابت نوع ۲ مشاهده شده است. بیش خوری مکرر سبب ایجاد تورم، افزایش وزن و مقاومت انسولین می شود. 
-یک رژیم ساده و تغییرات سبک زندگی میتوانند تورم مربطو به چاقی را اصلاح کنند.+**یک رژیم ساده و تغییرات سبک زندگی میتوانند تورم مربطو به چاقی را اصلاح کنند.**
 کم خوابی و یا بی نظمی سیکل خوابی در شب و روز سبب تغییرات هورمونی و عدم کارایی بدن و تنظیم گرسنگی و اشتها می شود. کم خوابی و یا بی نظمی سیکل خوابی در شب و روز سبب تغییرات هورمونی و عدم کارایی بدن و تنظیم گرسنگی و اشتها می شود.
 استرس عامل دیگری است که سبب آزاد شدن کورتیزول و به دنبال افزایش انسولین و اشتها خواهد شد. استرس عامل دیگری است که سبب آزاد شدن کورتیزول و به دنبال افزایش انسولین و اشتها خواهد شد.
-طعم ، سیری و اندازه وعده ها نیز موثر هستند. غذا و طعم غذا از لذتبخش هستند. تنوع غذا ها با قیمت های مناسب باعث مصرف زیاد انرژی می شود.+طعم، سیری و اندازه وعده ها نیز موثر هستند. غذا و طعم غذا از لذتبخش هستند. تنوع غذا ها با قیمت های مناسب باعث مصرف زیاد انرژی می شود.
 مردم وقتی انتخاب های زیادی دارند، بیشتر میخورند تا زمانی که فقط یک نوع خوراکی وجود دارد. در حالت اول ممکن است که فرد نسبت به یک نوع غذا احساس سیری کند ولی هنوز اشتها دارد از غذاهای دیگر بخورد. این پدیده هر چند می تواند به مصرف متعادل همه گروه های غذایی کمک کند ولی ممکن است که به مصرف بیش از حد انرژی بی انجامد ([[Sensory Specific Satiety|سیری موردی]]). ​ مردم وقتی انتخاب های زیادی دارند، بیشتر میخورند تا زمانی که فقط یک نوع خوراکی وجود دارد. در حالت اول ممکن است که فرد نسبت به یک نوع غذا احساس سیری کند ولی هنوز اشتها دارد از غذاهای دیگر بخورد. این پدیده هر چند می تواند به مصرف متعادل همه گروه های غذایی کمک کند ولی ممکن است که به مصرف بیش از حد انرژی بی انجامد ([[Sensory Specific Satiety|سیری موردی]]). ​
 اندازه وعده های غذا که امروزه عادی محسوب می شود که در رستورانها و فست فودها سرو میشوند معمولاً از کل نیاز یک روز بیشتر هستند. اندازه وعده های غذا که امروزه عادی محسوب می شود که در رستورانها و فست فودها سرو میشوند معمولاً از کل نیاز یک روز بیشتر هستند.
  
overweight_obesity.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)