ابزار کاربر

ابزار سایت


peanut

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
peanut [2016/06/12 21:17]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
peanut [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 ====== بادام زمینی Peanut ====== ====== بادام زمینی Peanut ======
  
-برخی بادام زمینی را جزو مغزها و دانه ها می دانند ولی در واقع جزو حبوبات است و مانند سایر حبوبات میتواند مصرف شود. اصالتا بومی آمریکا یا چین است. بادام زمینی از یک گیاه بوته ای و یا رونده به وجود می آید. ساقه گلداری که بارور شده است به سمت زمین خم میشود و به آن نفوذ میکند. انتهای ساقه متورم می شود، می رسد و غلاف شکل می گیرد. غلاف به راحتی می شکند ودارای 2 یا سه دانه خوراکی است. بیش از 10 گونه مختلف بادام زمینی وجود دارند. ​+برخی بادام زمینی را جزو مغزها و دانه ها می دانند ولی در واقع جزو حبوبات است و مانند سایر حبوبات میتواند مصرف شود. اصالتا بومی آمریکا یا چین است. بادام زمینی از یک گیاه بوته ای و یا رونده به وجود می آید. ساقه گلداری که بارور شده است به سمت زمین خم میشود و به آن نفوذ میکند. انتهای ساقه متورم می شود، می رسد و غلاف شکل می گیرد. غلاف به راحتی می شکند ودارای 2 یا سه دانه خوراکی است. بیش از ۱۰ گونه مختلف بادام زمینی وجود دارند. 
 +{{:​pic-peanut.jpg?​direct&​300 |}}
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
peanut.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)