ابزار کاربر

ابزار سایت


persimmon

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
persimmon [2016/07/09 13:22]
pezhman
persimmon [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 میوه درخت خرمالو، درختی است که بومی چین می باشد. انواع مختلف خرمالو در دو گروه طبقه بندی میشود. میوه درخت خرمالو، درختی است که بومی چین می باشد. انواع مختلف خرمالو در دو گروه طبقه بندی میشود.
-{{:​pic-persimmon.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
  
 خرمالوی سالم را انتخاب کنید. خرمالوی سالم را انتخاب کنید.
 خرمالو ها با رنگ سبز یا زرد را انتخاب نکنید. رنگ خرمالو دلیلی بر میزان رسیدگی آن نیست، چرا که بیشتر به نوع خرمالو بستگی دارد. خرمالو ها با رنگ سبز یا زرد را انتخاب نکنید. رنگ خرمالو دلیلی بر میزان رسیدگی آن نیست، چرا که بیشتر به نوع خرمالو بستگی دارد.
 +{{:​pic-persimmon.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
persimmon.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)