ابزار کاربر

ابزار سایت


pineapple

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

pineapple [2016/07/13 17:00]
pezhman ایجاد شد
pineapple [2016/07/13 17:24]
pezhman
خط 4: خط 4:
 آناناس بومی مناطق گرمسیری قاره آمریکا به ویژه برزیل است. آناناس ترکیبی از چند میوه است که به هم پیوسته اند. هیچ هسته ای ندارد. بافت زرد رنگ آن بیضی، آبدار و شیرین است. بافت پایین میوه تردتر، شیرین تر، رنگی تر است. آناناس بومی مناطق گرمسیری قاره آمریکا به ویژه برزیل است. آناناس ترکیبی از چند میوه است که به هم پیوسته اند. هیچ هسته ای ندارد. بافت زرد رنگ آن بیضی، آبدار و شیرین است. بافت پایین میوه تردتر، شیرین تر، رنگی تر است.
 کنسرو کردن آناناس یکی از صنایع عمده است. از پوست، مرکز و انتهای آناناس در تهیه کمپوت، سرکه و علوفه چهارپایان استفاده می شود. کنسرو کردن آناناس یکی از صنایع عمده است. از پوست، مرکز و انتهای آناناس در تهیه کمپوت، سرکه و علوفه چهارپایان استفاده می شود.
-{{:​pic-pineapple.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
- 
 آناناسی را انتخاب کنید که به نسبت اندازه آن سنگین است و بوی خوشایندی دارد، بدون هیچ گونه لکه، کپک، بخش مرطوب، که بافت آن با فشار انگشت به مقدار کمی فرو برود. برگ های آناناس باید رنگ سبز خوبی داشته باشد. آناناس را با کف دست به آهستگی ضربه بزنید، پیچیدن صدا نشان دهنده رسیده بودن میوه است. صدای تو خالی نشان دهنده کم آب بودن میوه است.از خریدن آناناس ها با بوی خیلی زیاد و قوی، سوراخ های سیاه، قسمت های نرم و برگ های زرد خودداری کنید. آناناسی را انتخاب کنید که به نسبت اندازه آن سنگین است و بوی خوشایندی دارد، بدون هیچ گونه لکه، کپک، بخش مرطوب، که بافت آن با فشار انگشت به مقدار کمی فرو برود. برگ های آناناس باید رنگ سبز خوبی داشته باشد. آناناس را با کف دست به آهستگی ضربه بزنید، پیچیدن صدا نشان دهنده رسیده بودن میوه است. صدای تو خالی نشان دهنده کم آب بودن میوه است.از خریدن آناناس ها با بوی خیلی زیاد و قوی، سوراخ های سیاه، قسمت های نرم و برگ های زرد خودداری کنید.
 +{{:​pic-pineapple.jpg?​direct |}}
 ===== نگهداری ===== ===== نگهداری =====
   ​   ​
pineapple.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)