ابزار کاربر

ابزار سایت


protein

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

protein [2019/04/22 11:10]
protein [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +====== آیا خورشاد رژیم پروتئین هم دارد؟======
 +مطابق اصول علمی، یک فرد نیاز دارد که پانزده تا بیست درصد انرژی روزانه خود را از پروتئين تامین کند. برنامه غذایی اپلیکیشن خورشاد هم بر همین اصل در محاسبه و نمایش جدول درشت مغذی‌ها طراحی شده‌است. البته کاربر می‌تواند از لیست خوراکی‌های اپلیکیشن غذاهای با نسبت پروتئین بالاتر را به برنامه خود اضافه کند. حتی پودرهای پروتئین ورزشی و برخی خوراکی‌ها هم در لیست موجود هستند.{{:​19----01.jpg?​direct&​500 |}}