ابزار کاربر

ابزار سایت


protein_daily

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
protein_daily [2019/04/22 11:10]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
protein_daily [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 2: خط 2:
  
  
-به عنوان یک قاده کلی، لازم است افراد سالم 10 تا 35 درصد کالری روزانه شان را از پروتئین به دست آورند. به طور کلی 45 گرم پروتین در روز را برای یک زن سالم و 52 گرم در روز را برای ​کی مرد سالم به عنوان معیار تعیین کرده اند.+به عنوان یک قاده کلی، لازم است افراد سالم 10 تا 35 درصد کالری روزانه شان را از پروتئین به دست آورند. به طور کلی 45 گرم پروتین در روز را برای یک زن سالم و 52 گرم در روز را برای یک مرد سالم به عنوان معیار تعیین کرده اند.
 این مقدرا را میتوان به سادگی از مصرف گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، ماست و حتی نان و غلات تامین کرد. این مقدرا را میتوان به سادگی از مصرف گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، ماست و حتی نان و غلات تامین کرد.
protein_daily.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)