ابزار کاربر

ابزار سایت


prune

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
prune [2016/07/09 12:56]
pezhman
prune [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 3: خط 3:
  
 فقط گونه های خاصی از آلو قابل خشک کردن هستند (مانند آلوی فرانسوی). این آلوها با بافت محکم و به همراه هسته یا بدون هسته به صورت دست نخورده خشک می شوند. از آلو خشک شده همچنین برای تهیه آبمیوه استفاده می شود. فقط گونه های خاصی از آلو قابل خشک کردن هستند (مانند آلوی فرانسوی). این آلوها با بافت محکم و به همراه هسته یا بدون هسته به صورت دست نخورده خشک می شوند. از آلو خشک شده همچنین برای تهیه آبمیوه استفاده می شود.
-{{:​pic-prune.jpg?​direct&​300 |}}+
 ===== خرید ===== ===== خرید =====
    
 آلو خشک های تیره، براق، نرم و گوشتی که چسبناک و کپک زده نیستند را انتخاب کنید. اگر خشک هستند یا مانده اند و یا با افزودنی خشک شده اند را نخرید. آلو خشک های گونه های مختلف به صورت هسته دار یا بدون هسته فروخته می شوند. آلو خشک های تیره، براق، نرم و گوشتی که چسبناک و کپک زده نیستند را انتخاب کنید. اگر خشک هستند یا مانده اند و یا با افزودنی خشک شده اند را نخرید. آلو خشک های گونه های مختلف به صورت هسته دار یا بدون هسته فروخته می شوند.
 +{{:​pic-prune.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
    
prune.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)