ابزار کاربر

ابزار سایت


question105

كربوهيدرات ها و مواد غذايي قندي به چند دسته تقسيم مي شوند ؟

كربوهيدرات ها به 3 دسته تقسيم مي شود:1) قندهاي ساده مثل: شكر، مربا، عسل و …2) نشاسته مثل: برنج، ماكاروني، نان3) فيبرها ميوه و سبزيجات

question105.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:10 (ویرایش خارجی)