ابزار کاربر

ابزار سایت


question108

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question108 [2019/04/22 11:10]
question108 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======چربي ها به چند دسته تقسيم مي شوند. كداميك مفيد هستند؟====== 
 +چربي ها به سه دسته اشباع و غير اشباع و ترانس تقسيم مي شوند. مصرف چربي هاي اشباع را كاهش دهيد و بيشتر از روغن هاي گياهي مايع و غير اشباع استفاده كنيد.