ابزار کاربر

ابزار سایت


question111

چرا بايد ميوه هاي مصرفي روزانه از رنگ هاي مختلف باشد؟

به اين دليل كه رنگدانه هاي مختلف در بدن اثرات متفاوتي داشته و در كل به عنوان آنتي اكسيدان مصرفي مي شوند و بدن به همه آن ها نياز دارد و هم چنين ميوه هايي با رنگ هاي مختلف تامين كننده ويتامين هاي مختلف نيز هستند.

question111.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:10 (ویرایش خارجی)