ابزار کاربر

ابزار سایت


question13

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question13 [2019/04/22 11:11]
question13 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======چرا حالا كه به وزن ايده آل نزديك شده ام آهسته تر وزن كم مي كنم ؟====== 
 +در ابتداي برنامه كاهش وزن به دليل از دست رفتن آب بدن كاهش وزن چشمگيرتر بوده و از طرفي به علت مسائل فيزيولوژيك پس از مدتي متابوليسم بدن تا حدودي كاهش مي يابد. افزايش فعاليت بدني متابوليسم خود را بالاتر ببريد. ضمنا برنامه رژيمي خورشاد با وزن جديد شما بطور پيوسته برنامه رژيمي شما را مجددا تنظيم ميكند.