ابزار کاربر

ابزار سایت


question132

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question132 [2019/04/22 11:11]
question132 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======تفاوت ميان انواع مختلف قندهاي مصنوعي در چيست؟====== 
 +در آمريكا 5 شيرين كننده مصنوعي به تصويب FDA رسيده است كه عبارتند از: آسپارتام، سوكرالوز، ساخارين، آسه سولفام و پتاسيم نئوتام.تفاوت ميان اين شيرين كننده ها در قدرت شيرين كنندگي آنها است و همچنين اينكه آسپارتام و نئوتام حاوي مقادير كمي كالري هستند. توجه شود كه مصرف آسپارتام به دليل داشتن اسيد آمينه فنيل آلانين در بيماران فنيل كتونوريا ممنوعيت دارد بنابراين اين افراد به هنگام خريد غذا بايد به برچسب هاي غذايي توجه كنند.