ابزار کاربر

ابزار سایت


question134

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question134 [2019/04/22 11:11]
question134 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======محدوده مجاز مصرف شيرين كننده هاي مصنوعي چقدر است؟====== 
 +در جدول زير مقادير مجاز قندهاي مصنوعي روزانه و معادل هاي آن براي هر كدام از قندها ذكر شده است:​آسپارتام:​ مقدار مجاز روزانه 50 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 19-18 قوطي نوشابه رژيميساخارين:​ مقدار مجاز روزانه ​ 5 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 9 تا 12 عدد بسته هاي كوچك ساخارينآسه سولفام پتاسيم:​ مقدار مجاز روزانه 15 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 32-30 قوطي نوشابه رژيميسوكرالوز:​ مقدار مجاز روزانه ​ 5 ميلي گرم به ازاي كيلوگرم وزن بدن، معادل 6 قوطي نوشابه رژيمي