ابزار کاربر

ابزار سایت


question138

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question138 [2019/04/22 11:11]
question138 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======آيا استفاده از مكمل هاي ورزشي براي رسيدن به وزن مناسب درست است ؟====== 
 +تنها مكمل توصيه شده، آن هم در زمان مناسب مكمل مولتي ويتامين بوده و هيچ گونه مكمل ديگر را توصيه نمي كنيم چرا كه ممكن است عوارض جانبي داشته باشند و از جهتي بهترين و ماندگارترين شيوه كاهش وزن رعايت تعادل غذايي است، يادتان باشد مكمل هاي پروتئيني باعث از دست دادن آب بدن و افزايش بار كليوي مي شود. همچنين دريافت خالص پروتئين از طريق مكمل ها باعث كمبود ريز مغذي هايي مانند آهن ورودي كه در منابع غذايي طبيعي حاوي پروتئين موجود دارند مي گردد.