ابزار کاربر

ابزار سایت


question150

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question150 [2019/04/22 11:11]
question150 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== اگر در حين كاهش وزن دچار ايست وزني شدم چكار بايد بكنم؟====== 
 +ايست وزن شما در مسير كاهش وزن در نتيجه كاهش متابوليسم بدن براي تطابق پيدا كردن با كاهش كالري دريافتي رخ مي دهد. در اين زمان بهترين راه افزايش دادن فعاليت هاي بدني در كنار رعايت برنامه رژيمي است تا از اين طريق بتوانيم متابوليسم را به حد طبيعي برگردانده و روند كاهش وزن ادامه پيدا كند.