ابزار کاربر

ابزار سایت


question157

آيا تمرينات ورزشي سنگين نياز به رژيم غذايي پر پروتئين دارد؟

براي كاهش وزن فعاليت متوسط با زمان طولاني را توصيه مي شود. بنابراين ورزش هاي سنگين براي كاهش وزن به اين اندازه موثر نيست. در ورزش هاي قدرتي نياز به پروتئين افزايش مي يابد كه البته در اكثر موارد با تغذيه مناسب قابل دريافت است.

question157.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)