ابزار کاربر

ابزار سایت


question16

آيا سرعت كاهش وزن افراد با هم متفاوت است؟

بله. هر فرد با توجه به شرايط جسمي خود مانند قد، وزن، سن، جنس، استخوان بندي و فعاليت بدني سطح متابوليسم متفاوتي داشته بنابراين برنامه مخصوص به خود دارد پس كاهش وزن هر فرد نيز متناسب با برنامه ارائه شده است. ولي بهترين كاهش وزن حدود 4-2 كيلوگرم در ماه است.

question16.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:11 (ویرایش خارجی)