ابزار کاربر

ابزار سایت


question169

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question169 [2019/04/22 11:11]
question169 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======كالري سوزانده چيست؟====== 
 +ميزان انرژي كه روزانه با فعاليت هاي ورزشي مصرف ميشود