ابزار کاربر

ابزار سایت


question171

كالري باقيمانده چيست؟

ميزان انرژي كه كاربر مجاز است در ادامه روز ميل كند.

question171.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:11 (ویرایش خارجی)