ابزار کاربر

ابزار سایت


question173

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question173 [2019/04/22 11:11]
question173 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======چرا جمع انرژي برنامه غذاي روزانه دقيقا با جيره روزانه برابر نميشود؟====== 
 +اگر انرژي دريافتي روزانه گاهي با ميزان برنامه ريزي شده كمي متفاوت است نگران نباشيد. به چند نكته توجه كنيد: اول آنكه داشتن تنوع غذايي بسيار لازم است و اين در حالي است كه برخي غذاها نسبتا خاصيت سيركنندگي كمتر و يا بيشتري از ساير غذاها دارند بنابراين ممكن است ميزان در نظر گرفته شده در برنامه مقداري كمتر و يا بيشتر از حالت معمول انرژي ناهار و يا شام در برنامه يك روز خاص باشد. دوم، متوسط ميزان انرژي دريافتي در روزهاي پي در پي داراي اهميت است، كه در برنامه پيشنهادي خورشاد لحاظ شده است.