ابزار کاربر

ابزار سایت


question181

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question181 [2019/04/22 11:11]
question181 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======نمودار فعاليت چيست؟====== 
 +ميتوانيد در بازه هاي يك هفته تا يك سال از تاريخ دلخواه خود ميزان انرژي كه با ورزش سوزانده ايد را نمايش دهيد.