ابزار کاربر

ابزار سایت


question6

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

question6 [2019/04/22 11:11]
question6 [2020/02/03 05:46] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +======كاهش وزن مناسب حدود 4-2 كيلوگرم در ماه است، اما من در طول ماه اول بيش از اين مقدار كم كردم چرا؟====== 
 +اين امر، امري محتمل است چرا كه در روزهاي اول رژيم به دليل از دست رفتن آب بدن ممكن است كاهش وزن بيشتر نمايان شود.