ابزار کاربر

ابزار سایت


question98

در طول رژيم مي توانم بستني و يا ژله مصرف كنم؟

خوردن بستني و ژله با محاسبه كالري آنها و به عنوان ميان وعده و دسر و نه در مقادير و دفعات زياد امكان پذير است.

question98.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:11 (ویرایش خارجی)