ابزار کاربر

ابزار سایت


raisin

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
raisin [2016/07/13 17:11]
pezhman
raisin [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 7: خط 7:
  
 اگر بسته بندی شفاف است دقت کنید کشمش ها سالم و زیاد خشک نباشند. اگر بسته بندی شفاف است دقت کنید کشمش ها سالم و زیاد خشک نباشند.
-{{ :​pic-raisin.jpg?​direct |}}+{{:​pic-raisin.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
raisin.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)