ابزار کاربر

ابزار سایت


restricted_energy_diet

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

restricted_energy_diet [2019/04/22 11:11]
restricted_energy_diet [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== رژیم انرژی محدود ======
  
 +
 +برای کاهش وزن در اکثر موارد یک رژیم غذایی متعادل از همه گروه های غذایی که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کالری کمتر از نیاز روزانه فرد داشته باشدتوصیه میشود. البته به غیر از انرژی، سایر نیازهای روزانه بدن به درشت مغذی ها و ریز مغذی ها باید در چنین رژیمی تامین شود.
 +
 +حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد انرژی روزانه از [[Carbohydrates|کربوهیدرات ها]]، ۱۵ تا ۲۵ درصد از [[Proteins|پروتئین ها]] باید تامین شود و میزان انرژی دریافتی از [[Fats|چربی ها]] نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند.
 +افزایش مصرف [[Fiber|فیبر]] کاهش [[Calorie Density|چگالی انرژی]]، افزایش احساس [[Satiety|سیری]] با افزایش مدت تخلیه معده و کاهش بازده جذب داخلی را به دنبال دارد.
 +ضمناً مصرف الکل و غذاهای حاوی شکر و کلا [[Empty Calories|کالری های خالی]] باید بسیار محدود شود.