ابزار کاربر

ابزار سایت


scale

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

scale [2019/04/22 11:11]
scale [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +
 +
 +====== ترازوی روزانه برای چیست؟ ======
 + 
 +بیشتر نرم‌افزارها فقط به شمارش کالری بسنده می‌کنند. در حالیکه یک مورد بسیار مهم این است که انرژی روزانه دریافتی از کدام منابع مغذی و به چه میزان تامین شده‌اند. ترازوی روزانه، میزان بودجه کالری روزانه را بعلاوه‌ی فعالیت بدنی در مفه سمت چپ ترازو و انرژی دریافتی خوراکی‌ها را به تفکیک کربوهیدرات، پروتئین و چربی در کفه سمت راست نشان می‌دهد. بدین ترتیب کاربر اولا می‌داند که آیا توازن انرژی مصرفی و دریافتی داشته‌است یا نه، دوما می‌داند که آیا در مصرف هیچکدام از مواد مغذی اصلی زیاده‌روی و یا کوتاهی کرده‌است. این ترازو به نوعی خلاصه‌ی کارنامه‌ی روزانه‌ی کاربر در اپلیکیشن خورشاد است.{{:​31----01.jpg?​direct&​500 |}}