ابزار کاربر

ابزار سایت


side_effect

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

side_effect [2019/04/22 11:11]
side_effect [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +====== چرا رژیم خورشاد عوارض رایج رژیم‌های دیگر را ندارد؟======
 +در یک عبارت، برنامه خورشاد جامع و مانع است.
 +یعنی فقط به یک مورد تمرکز نشده‌است، بلکه به همه اصول کلی و علمی که در برنامه غذایی یک فرد اهمیت دارند توجه شده‌است.{{:​23----01.jpg?​direct&​500 |}}