ابزار کاربر

ابزار سایت


soy_milk

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
soy_milk [2016/02/06 12:52]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
soy_milk [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 3: خط 3:
    
 مایعی که شبیه شیر است، از دانه سویا یا از آرد سویا ​ استخراج می شود و با چربی کامل تهیه می شود. شیر سویا همیشه پاستوریزه و استرلیزه است. شیر سویا معمولاً به صورت طعم دار شده و شیرین یا به صورت پودر عرضه می شود. مایعی که شبیه شیر است، از دانه سویا یا از آرد سویا ​ استخراج می شود و با چربی کامل تهیه می شود. شیر سویا همیشه پاستوریزه و استرلیزه است. شیر سویا معمولاً به صورت طعم دار شده و شیرین یا به صورت پودر عرضه می شود.
 +{{:​pic-soymilk.jpg?​direct&​300 |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
soy_milk.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)