ابزار کاربر

ابزار سایت


soybean

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
soybean [2016/02/06 13:05]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
soybean [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 5: خط 5:
 جوانه سویا بعد از چند روز از شروع جوانه زدن قابل خوردن هستند و همانند جوانه ماش مورد استفاده قرار می گیرد. جوانه سویا بعد از چند روز از شروع جوانه زدن قابل خوردن هستند و همانند جوانه ماش مورد استفاده قرار می گیرد.
 آرد سویا یکی آرد بدون گلوتن می باشد و ۲ تا ۳ برابر بیشتر از آرد گندم پروتئین دارد و آرد سویا با چربی کامل ده برابر بیشتر از آرد گندم چربی دارد و باید در یخچال نگهداری شود. آرد سویا یکی آرد بدون گلوتن می باشد و ۲ تا ۳ برابر بیشتر از آرد گندم پروتئین دارد و آرد سویا با چربی کامل ده برابر بیشتر از آرد گندم چربی دارد و باید در یخچال نگهداری شود.
 +{{:​pic-soynuts.jpg?​direct&​300 |}}
 ===== آماده سازی ===== ===== آماده سازی =====
  
soybean.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)