ابزار کاربر

ابزار سایت


starch

چه میزان نشاسته در روز مجاز است؟

حدود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد انرژی روزانه باید از کربوهیدرات باشد که در برنامه خورشاد هم چنین در نظر گرفته‌ شده‌است.

starch.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:11 (ویرایش خارجی)