ابزار کاربر

ابزار سایت


starch

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

starch [2019/04/22 11:11]
starch [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +====== چه میزان نشاسته در روز مجاز است؟ ======
 +
 +حدود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد انرژی روزانه باید از کربوهیدرات باشد که در برنامه خورشاد هم چنین در نظر گرفته‌ شده‌است.{{:​22----01.jpg?​direct&​500 |}}