ابزار کاربر

ابزار سایت


strawberry

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
strawberry [2016/07/13 17:12]
pezhman
strawberry [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 10: خط 10:
 توت فرنگی های سفت، براق و خوش رنگ را انتخاب کنید. اگر توت فرنگی در ظروف بسته عرضه فروخته میشود، توت فرنگی های قسمت زیرین بسته را چک کنید. توت فرنگی های سفت، براق و خوش رنگ را انتخاب کنید. اگر توت فرنگی در ظروف بسته عرضه فروخته میشود، توت فرنگی های قسمت زیرین بسته را چک کنید.
 توت فرنگی های له شده، کم رنگ یا کپک زده را انتخاب نکنید. توت فرنگی های له شده، کم رنگ یا کپک زده را انتخاب نکنید.
-{{ :​pic-strawberry.jpg?​direct |}}+{{:​pic-strawberry.jpg?​direct |}}
 ===== ایده هایی برای سرو کردن ===== ===== ایده هایی برای سرو کردن =====
  
strawberry.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)