ابزار کاربر

ابزار سایت


support_group_for_maintenance

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
support_group_for_maintenance [2019/06/26 00:03]
admin ایجاد شد
support_group_for_maintenance [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-گروه حامیان برای حفظ وزن+====== ​گروه حامیان برای حفظ وزن ​====== 
  
 برای لاغر شدن و لاغر موندن، یک گروه از دوستان و کسانی که شما را حمایت کنند درست کنید. کسانی که شما را حمایت میکنند ولی در عین حال از شما می خواهند که مسئولیت‌پذیر و برای زندگی سالم خود مقید باشید. ​ برای لاغر شدن و لاغر موندن، یک گروه از دوستان و کسانی که شما را حمایت کنند درست کنید. کسانی که شما را حمایت میکنند ولی در عین حال از شما می خواهند که مسئولیت‌پذیر و برای زندگی سالم خود مقید باشید. ​
  
 این فرد می‌تواند همسر فرد باشد. مطالعه روی سه هزار نفر وقتی یکی از زن و یا شوهر شروع به عادت‌های زندگی سالم میکند، همسر وی هم احتمال بیشتری دارد که چنین کاری بکند. این فرد می‌تواند همسر فرد باشد. مطالعه روی سه هزار نفر وقتی یکی از زن و یا شوهر شروع به عادت‌های زندگی سالم میکند، همسر وی هم احتمال بیشتری دارد که چنین کاری بکند.
support_group_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)