ابزار کاربر

ابزار سایت


weight

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

weight [2019/04/22 11:11]
weight [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== وزن بدن ======
  
 +
 +وزن بدن مجموع استخوان، ماهیچه، ارگانها، مایعات و بافت [[Body Fat|چربی]] است که با رشد، وضعیت باز ساخت، تغییرات فعالیت فیزیکی و افزایش سن دچار تغییر می شوند. وزن بدن توسط سیستم عصبی، هورمون، ساختار های شیمیایی و همچنین مشخصات ژنتیکی و تعادل انرژی دریافتی و مصرفی در یک محدوده نسبتاً دقیق تنظیم می شود. ساختار غیر نرمال این مجموعه پیچیده می توان سبب نوسانات وزن و معمولا منجر به اضافه وزن و چاقی می شود.
 +کمبود وزن هم مشکل دیگری است که معمولا ناشی از عوامل اصلی دیگری مانند بیماری، اختلالات تغذیه و یا مشکلات روحی روانی است.
 +
 +===== عناصر وزن بدن =====
 + 
 +
 +از گذشته وزن بدن به دو قسمت دسته بندی شده است؛ توده چربی و توده بدون چربی.
 +توده چربی شامل همه منابع بدن از جمله مغز، استخوان و بافت چربی است و توده بدون چربی شامل آب، پروتئین و مواد معدنی است. نسبت توده های بدون چربی تقریبا برای همه افراد ثابت است.
 +واژه توده لخم بدن (که ماهیچه ها هستند) گاهی به جای واژه توده بدون چربی استفاده می شود. مردان نسبت به زنان ماهیچه بیشتری دارند و با ورزش بیشتر می شود و در سالمندی کاهش می یابد. ماهیچه ها فاکتور مهمی در نرخ متابولیسم بدن هستند و کاهش ماهیچه ها پیشرفت کاهش وزن را دچار مشکل می کند و بنابراین برای داشتن کاهش وزنی در دراز مدت، مطلوب است که ضمن از دست دادن چربی، توده بدون چربی و متابلویسم در حالت استراحت ثابت نگه داشته شوند.
 +آب ۶۰ تا ۶۵ درصد وزن بدن را تشکیل می دهد بسیار متغیر است و میزان آبی که می نوشیم ممکن است تا چند ​ کیلوگرم وزن را جا به جا کند.