ابزار کاربر

ابزار سایت


weight_chart

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

weight_chart [2019/04/22 11:11]
weight_chart [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
  
 +
 +====== نمودار وزن چگونه کار می‌کند؟ ======
 +نمودار وزن، تغییرات وزن کاربر را در بازه‌های یک هفته، دوهفته، یک ماه و یک‌سال نمایش می‌دهد.{{:​32----01.jpg?​direct&​500 |}}