ابزار کاربر

ابزار سایت


weight_chart

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
weight_chart [2018/07/10 10:46]
pezhman ایجاد شد
weight_chart [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-نمودار وزن، تغییرات وزن کاربر را در بازه‌های یک هفته، دوهفته، یک ماه و یک‌سال نمایش می‌دهد.{{:​32----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 +====== نمودار وزن چگونه کار می‌کند؟ ====== 
 +نمودار وزن، تغییرات وزن کاربر را در بازه‌های یک هفته، دوهفته، یک ماه و یک‌سال نمایش می‌دهد.{{:​32----01.jpg?​direct&​500 |}}
weight_chart.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)