ابزار کاربر

ابزار سایت


who_can_use_khorshad

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

who_can_use_khorshad [2019/04/22 11:11]
who_can_use_khorshad [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== چه کسی می تواند از خورشاد استفاده کند؟ ======
 +
 +
 +آیا کسی که اضافه وزن ندارد هم میتواند از خدمات مشاوره و بسته های غذای خورشاد استفاده کند؟
 +
 +بله.
 +
 +همه افراد روزانه ده ها تصمیم کوچک و بزرگ درباره تغذیه خود می گیرند، چقدر بخورند، چه ساعتی بخورند، چه خوراکی هایی با بیماری و یا داروی خاصی چه واکنشی دارد و .... نکته اینست که تندرستی جسم و روان ما با تغذیه و سبک زندگی ما رابطه ای بسیار تنگاتنگ دارد. ​
 +خورشاد برای هر فرد متناسب با شرایط وی برنامه غذایی طراحی می کند که باعث بهبود عمومی و یا حفظ سلامت شخص میشود. برای افرادی که اضافه وزن ندارند، رژیم تثبیت وزن طراحی میشود و برای کسانی که اضافه وزن دارند، رژیم کاهش وزن.
 +