ابزار کاربر

ابزار سایت


who_can_use_khorshad

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
who_can_use_khorshad [2016/02/13 13:02]
pezhman created
who_can_use_khorshad [2019/04/22 11:11] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-====== چه کسی ​کی تواند از خورشاد استفاده کند؟ ======+====== چه کسی ​می تواند از خورشاد استفاده کند؟ ======
  
  
who_can_use_khorshad.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/22 11:11 (ویرایش خارجی)